BẢN IN TPU IN MỰC UV

Liên hệ_ Độ bền bản: 100.000 không nướng và 500.000 qua nướng bản
_ Phù hợp với hầu hết máy CTP trên thị trường hiện nay 
Chưa có thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan