BẢN IN KODAK SONORA X

Liên hệLoại kẽm Kẽm nhiệt, âm bản, không cần hệ thống máy hiện bản.
Độ dày 0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm and 0.40 mm tiêu chuẩn.
Spectral sensitivity 800 - 850 nm
Năng lượng Laser 120 mJ/cm2
Độ phân giải AM 1 to 99% @ 200 lpi 
Độ phân giải FM 20-micron
Độ bền bản Lên đến 400,000 cho in cuộn,
Lên đến 200,000 cho in tờ rời,
Và 75,000 cho in UV
(phụ thuộc vào máy in, hóa chất, mực và giấy)
   

Độ bền bản cao

Sản phẩm liên quan