BẢN IN KODAK SWORD MAX

Liên hệLoại kẽm Kẽm nhiệt
Độ dày 0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm and 0.40 mm tiêu chuẩn, 0.20mm và 0.24mm theo yêu cầu riêng.
Spectral sensitivity 800 - 850 nm
Năng lượng Laser 100 mJ/cm2 - 120 mJ/cm2
Độ phân giải AM 1 to 99% @ 300 lpi phụ thuộc vào thiết bị ghi.
Độ phân giải FM 20-micron
Độ bền bản Lên đến 160,000 cho in UV, Lên đến 350,000 không nướng bản
(phụ thuộc vào máy in, hóa chất, mực và giấy)
Thời hạn sử dụng 18 tháng, trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn

Độ bền bản cao và thường dùng cho in UV

Sản phẩm liên quan